2020 Genel Kurul

Şirketlerimize ait 2020 genel kurul dokumanları aşağıda belirtilmiştir.

Anaterras
Anaterras I
Anaterras II